Project Description

Çin Pekin Üniversitesinde “İslam ve Çin Medeniyeti” sempozyumu düzenlendi.

Çin Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsü, Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi ortak girişimi ile Pekin Üniversitesinde 2-8 Nisan tarihleri arasında “İslam ve Çin Medeniyeti” uluslararası sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyum, dünyanın çeşitli ülkelerinde, İslam ve Çin medeniyeti konularında çalışan bir çok değerli uzman, akademisyen ve öğrenciyi bir araya getirerek karşılıklı anlayışı zenginleştirmek, iletişim ve etkileşim imkanlarını ilerletmek amacıyla gerçekleştirildi.

Çin’in en önemli ve en büyük üniversitesi olarak tanınan Pekin Üniversitesi, İslam konulu uluslararası bir toplantıya ilk kez ev sahipliği yaptı.

Bu buluşmanın tohumları Kerim Vakfı’nın kurucu üyesi ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut’un 2011 yılında Pekin Üniversitesi İleri Beşeri Bilimler Enstitüsünde Ken’an Rifai İslam Araştırmaları Kürsüsünü kurmasıyla atılmış bulunmaktadır. Kürsünün ilk profesörleri tasavvuf alanında önemli çalışmalarıyla tanınan William Chittick ve Sachiko Murata gibi çok değerli bilim insanlarıdır. Enstitünün başında bulunan, dünyaca ünlü tarihçi-filozof Tu Weiming aynı zamanda Harvard Yenching Enstitüsü’nün kurucusu ve halen yöneticisi konumundadır. Tu Weimming Enstitü bünyesinde bulunmakta olan İslam Araştırmaları kürsüsünün çalışmalarını şu sözleriyle değerlendirmiştir “Yapılan bütün bu çalışmalar Pekin Üniversitesi camiasının kültürel ve özellikle de ahlâki değerlerinin dönüşümüne sebep olmuştur. Dolayısıyla katkı, sadece dersler sunma kabiliyeti değil,  Çin’in hali hazırdaki kendi içine bakma ve kendini anlamasına yönelik İslâm’ın ahlâki bakışını ve dini soruları ortaya çıkarma kabiliyetidir.

Sempozyuma Türkiye’den Mahmud Erol Kılıç “Dinde Fanatizmin Kaynağı ve Modern Zamanlar”, Ekrem Demirli İlmi talep ediniz, velev ki Çin’de olsunTasavvuf Metinlerinde Çin’e Dair Bazı Atıflar”, Osman Nuri Küçük Lao Tzu’nun Önerdiği İdeal İnsan Nitelikleri ile  Tasavvufi Düşüncedeki İnsan-ı Kamil Anlayışının Mukayesesi”Semih Ceyhan “İnsanlığın Çinli Mührü: Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnü’l-Arabi’ye göre mistik bir metafor ve gerçeklik olarak Çin”, tebliğlerini sundular. Türkiye dışından tebliğleri ile katılanların bazıları şöyledir;

Mohammad Khalil, “İslâm ve Başkalarının Kaderi: Modern Dönem Öncesi Gayrimüslimlerin Selâmeti Değerlendirmelerine Dair Çağdaş Tashihler”, Kristian Peterson “Çin’de Kur’ân’a Yaklaşım” Mohammad Rustom “Çin’li Müslümanlar”, Çin’den , Wang Jianping, Hua Tao gibi alanlarında uzman araştırmacılar katıldılar. Ayrıca Pekin Üniversitesi İslam Araştırmaları Kürsüsü profesörlerinden ülkemizde de tanınan İslam Felsefecisi Ghulam Reza Aavani tebliğleri ile bu sempozyumda yer aldılar.

Sempozyumun açılışını Cemalnur Sargut ve Tu Weimming birlikte yaptılar. Cemalnur Sargut İslam mutasavıflarının ve Konfiçyüs’ün aleme bakışını değerlendirdiği “İslam Tasavvufu ve Kadim Konfiçyüs Anlayışının Mukayesesi” başlıklı tebliği ile de toplantıya katkıda bulundu.