Project Description

Sâmiha Ayverdi ve Bugüne Aksedenler Programı
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kerim Vakfı ve TÜRKKAD iş birliği ile 10 Mart 2024 Pazar günü 10.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek “Sâmiha Ayverdi ve Bugüne Aksedenler” programı kapsamında iki panel ve İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsikî Topluluğunun ardından Elif Ömürlü Uyar yönetimindeki konseri gerçekleştirilecektir.

Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda yüz yüze ve halka açık olarak yapılacaktır.

Program aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi televizyonu ve youtube kanalından yayınlanacaktır.

Canlı yayın bağlantısı: https://tv.uskudar.edu.tr/canli-yayin

Sâmiha Ayverdi ve Bugüne Aksedenler Programı

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Emine Bağlı
TÜRKKAD Başkanı

Cemalnur Sargut
Ü.Ü. Rektör Danışmanı
Kerim Vakfı Kurucusu

1. Oturum

10.30-11.40 Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Cangüzel Güner Zülfikar
Ü.Ü. Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Öğretim Üyesi

Şehvar Tükek Sâmiha Ayverdi’de İkinci Doğum ve Mânevî Diriliş

Deniz Yağlı Sâmiha Ayverdi’nin İnsan ve Şeytan Romanı: İnsanın Tekâmülünde Şeytan’ın Rolü

Serkan İçtem Sâmiha Ayverdi ve Cemîl İnsan

10 dk soru ve cevap

20 dk ara

2. Oturum

12.00-13.10 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeyneb Çağlıyan İçener
İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Filiz Kavaklı Sâmiha Ayverdi’nin Yaratıcı Hürriyeti

Elif Titrek İ‘lâ-yı Kelimetullah Prensibi: Unutulanı Hatırlamak, Kaybedileni Aramak

10 dk soru ve cevap

20 dk ara

Konser

İstanbul Türk Ocağı Ömürlü Mûsikî Topluluğu

Zekâi Dede’nin Sûzidil Mevlevî Âyîni

Yöneten: Elif Ömürlü Uyar

Özgeçmişler

Şehvar TükekSâmiha Ayverdi’de İkinci Doğum ve Mânevî Diriliş

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Şehvar Tükek Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Yüksek Lisans programını “Tasavvufta Analık Kavramı: Sâmiha Ayverdi ve Vehbi Güneri’ye Mektupları” başlıklı teziyle tamamladı. Kendisi hâlen Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı genel sekreterliği görevini yürüten Şehvar Tükek aynı zamanda Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesidir.

Deniz Yağlı Sâmiha Ayverdi’nin İnsan ve Şeytan Romanı: İnsanın Tekâmülünde Şeytan’ın Rolü

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunlarından olan Deniz Yağlı Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisansını “Sâmiha Ayverdi’nin İnsan ve Şeytan Eserinde İnsan-Şeytan İlişkisi” başlıklı teziyle tamamladı. Kendisi, Enstitünün İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı Doktora programında talebedir.

Serkan İçtemSâmiha Ayverdi ve Cemîl İnsan

Serkan İçtem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olarak iş hayatına başlamış hukuk yüksek lisansını New York Üniversitesinde tamamlamıştır. 2023 yılında Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünde “Tasavvuf Düşüncesinde Cemâl Kavramı ve Sâmiha Ayverdi’nin Cemâl Anlayışı” başlıklı teziyle mezun olmuştur. Kurucu ortağı olduğu hukuk bürosunda avukat olarak iş hayatına devam etmektedir.

Filiz KavaklıSâmiha Ayverdi’nin Yaratıcı Hürriyeti

Filiz Kavaklı, Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezunudur. İlk yüksek lisansını “Yeni Avrupa Ülkelerinde Bankacılık ve Girişimcilik” konusunda İtalya’da yapmıştır. Özel bir bankada yöneticidir. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde “Tasavvufî Bakış Açısıyla Sâmiha Ayverdi’nin İnsan ve Şeytan romanında İnsanın Hürriyeti Kavramı” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamıştır, şimdi Enstitüde, İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı programında doktora talebesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Elif Titrek İ‘lâ-yı kelimetullah Prensibi: Unutulanı Hatırlamak, Kaybedileni Aramak

Bursa’da doğan Elif Titrek Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisansını “Sâmiha Ayverdi’nin Kölelikten Efendiliğe İsimli Eserinde İ‘lâ-yı Kelimetullah Kavramı” başlıklı teziyle tamamladı.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nde, İslâm Medeniyeti, Düşüncesi, Tarihi ve Edebiyatı programında doktora öğrencisidir. Bursa’da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır.