Project Description

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

IV. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulu

20-28 Temmuz 2022

Program hakkında

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 20-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında IV. Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Yaz Okulunu düzenleyecektir. Yaz Okuluna yüz yüze veya çevrimiçi (uzaktan online) katılma imkânı olacaktır. Yaz Okulumuzun yoğunlaştırılmış programı Sufi Corner ve Kerim Vakfı desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Yaz Okulumuz kapsamında TSV574 Tasavvuf Metinlerine Yaklaşımlar* (3 kredi-6 AKTS) yüksek lisans dersi ile TSV651 Tasavvuf Metinlerine Yaklaşımlar* (3 kredi-8 AKTS) başlıklı doktora dersi yapılandırılmıştır. Program kredili seçmeli ders veya Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında alınabilir. Programı tamamlayan tüm katılımcılara Yaz Okulu Sertifikası verilecektir.

*Yaz Okulunda açılan seçmeli derslerin tekrar alınması mümkün olmamaktadır.

Programın dili İngilizce ve Türkçedir. İngilizce sunulan dersler Türkçe’ye, Türkçe sunulan dersler İngilizce’ye simultane (eş zamanlı) tercüme edilecektir. 

Program kapsamında dışarıdan katılıma açık bir Yaz Okulu Paneli gerçekleştirilecektir.

Yaz Okulu Ders Programı için TIKLAYINIZ

Yaz Okulu Koordinatörü: 

F. Cangüzel Güner Zülfikar
Dr. Öğr. Üyesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Üsküdar Üniversitesi
https://tasavvuf.uskudar.edu.tr/en/academic-staff
Tasavvuf Metinlerine Yaklaşımlar

Carl W. Ernst
Tasavvuf Araştırmalarında Yöntem ve Sufi Metinlerinde Alıntı ve Kinâyeler: Ömer ibn Said Örneği 
Dinler Tarihi William R. Kenan, Jr. Seçkin Profesörü, Dinî Etüdler Bölümü
Chapel Hill Kuzey Karolayna Üniversitesi, ABD
https://religion.unc.edu/_people/full-time-faculty/ernst/
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/carl-w-ernst

James W. Morris
Mânevî Hakikati Keşif: İbn Arabi’ye göre Tecrübe ve İdrak Etkileşimi  
Dinî Etütler Profesörü
Boston College
https://www.bc.edu/bc-web/schools/mcas/departments/theology/people/faculty-directory/morris-james-w.html

Mohammed Rustom
‘Aynü’l-Kudat’a göre Hakikatin Özü: Tasavvufun Felsefesine Bir Savunma 
Dinî Etütler Profesörü
Carleton Üniversitesi
https://carleton.ca/religion/people/mohammed-rustom/

Bruce B. Lawrence
Tasavvufta Berzah Mantığı: Osmanlı Türkiye’sinden Günümüz İran’ına Mimârî Harikalar
Din Çalışmaları Nancy and Jeffrey Marcus Beşerî İlimler Seçkin Profesörü
Duke Üniversitesi
https://scholars.duke.edu/person/bbl

miriam cooke
Kitâbü’l-Vecd ve’t-Tevâcüd
Arap Kültürleri Braxton Craven Seçkin Profesörü
Duke Üniversitesi
https://scholars.duke.edu/person/mcw

Mahmud Erol Kılıç
İbn Arabi’nin Osmanlı Takipçileri
Tasavvuf Araştırmaları Profesörü, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Üsküdar Üniversitesi
https://tasavvuf.uskudar.edu.tr/en/academic-staff
IRCICA Genel Direktörü
https://www.ircica.org/en/ircica/prof-dr-mahmud-erol-kilic

Emine Yeniterzi
Osmanlı Tasavvuf Şiiri
Klasik Türk Edebiyatı Profesörü, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Üsküdar Üniversitesi
https://tasavvuf.uskudar.edu.tr/en/academic-staff

Reşat Öngören
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesinin Kaynakları 
Tasavvuf Araştırmaları Profesörü, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Üsküdar Üniversitesi
https://tasavvuf.uskudar.edu.tr/en/academic-staff

Yasushi Tonaga
Japonya’da Tasavvuf Araştırmaları  
İslâm Araştırmaları Profesörü ve Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Müdürü
Kyoto Üniversitesi, Asya ve Afrika Saha Çalışmaları Lisans Üstü Öğretim Okulu
http://kias.sakura.ne.jp/krcss_ku/en/

Cemalnur Sargut
Edeb: Ahlâkî Prensipler
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Danışmanı
https://uskudar.edu.tr/tr/rektorluk
Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
https://cemalnur.org/

Dilek Güldütuna
Tasavvufta Annelik Kavramı ve Sâmiha Ayverdi Şehvar Tükek’le beraber
Dr. Öğr. Üyesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Üsküdar Üniversitesi
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/hatice-dilek-guldutuna

Omneya Ayad
İbn Arabi Düşüncesinde Cemâl ve Celâl
Dr. Öğr. Üyesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Üsküdar Üniversitesi
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/omneya-ayad

Arzu Eylül Yalçınkaya
Mevlevî Âyinlerine Sultan Veled’in Tesiri 
Dr. Öğr. Üyesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü
Üsküdar Üniversitesi
https://uskudar.edu.tr/akademik-personel/arzu-eylul-yalcinkaya

Detaylı bilgi için Tıklayınız.