Dost Ödülleri Hatıra Kitapları

“DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri’nin her sene farklı bir başlık ile
“Hatıra Kitabı” yayımlanmaktadır.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.s) doğumunun yıldönümü ve herkesi tevhîd bayrağı altında toplayan sevgisini idrak etmek gayesiyle Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği tarafından ihdas edilmiş olan “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri’nin Nefes Yayıncılık A.Ş. tarafından hazırlanan Hatıra Kitaplarını aşağıda sizlere takdim etmekten büyük mutluluk duymaktayız

17. Dost İslam’a Hizmet Ödülleri Hatıra Kitabı

17. “Dost” – İslam’a Hizmet Ödülleri hatıra kitabı “Hz. Peygamber ve Fetih” başlığı ile yayımlanmıştır.

16. Dost İslam’a Hizmet Ödülleri Hatıra Kitabı

16. “Dost” – İslam’a Hizmet Ödülleri hatıra kitabı “Ahlak-ı Muhammedi” başlığı ile yayımlanmıştır.

15. Dost İslam’a Hizmet Ödülleri Hatıra Kitabı

15. “Dost” – İslam’a Hizmet Ödülleri hatıra kitabı “Hz. Peygamber ve İlim” başlığı ile yayımlanmıştır.

14. Dost İslam’a Hizmet Ödülleri Hatıra Kitabı

15. “Dost” – İslam’a Hizmet Ödülleri hatıra kitabı “Hz. Peygamber ve Fütüvvet”  başlığı ile yayımlanmıştır.

Tebliğ Kitapları

Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ve TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi’nin gerçekleştirmiş olduğu Uluslararası/Ulusal sempozyumların Tebliğ Kitapları