Kerim Vakfı; genel olarak eğitim, sağlık ve kültür alanında gerçekleştireceği faaliyetler ile toplumun her kesimine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir. Vakfımızın amacı bilinçli bir toplum olmada öncülük etmektir. Özellikle eğitim, sağlık ve kültürde Kerim Vakfı özel sektöre model oluşturacak projelerle proaktif ve  lokomotif bir STK olma yolunda adımlar atmaktadır.

Kerim Vakfı; bu merkezden hareketle, eğitimin her alanında bütün toplumun ve bütün farklı kesimlerin ihtiyaçlarına yönelik kurumlar açmak,  burslarla öğrencileri destekleyerek gelecek nesillerin umut ışığı olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenleyerek toplumumuzun kültür kodlarını, değerlerini yeniden tüm insanlıkla buluşturabilmenin çalışmalarını yapmaktadır.

Kerim Vakfı; moral değerleri yücelterek, toplumu olumsuz etkileyen bazı unsurlarla mücadele etmektedir. Akademik çalışmalarla  da sosyolojik ve psikolojik olarak insanımızı yücelten manevi değerlerimiz ve kültürümüzle buluşturmayı amaçlamaktadır.