Afetzede Öğrencilerin Eğitim Hayatını Destekleme Programı

Kerim Vakfı başlattığı Afetzede Öğrencilerin Eğitim Hayatını Destekleme Programı kapsamında 1 Nisan 2023 tarihinde DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti ile, 12 Temmuz 2023 tarihinde de SEV Sağlık ve Eğitim Vakfı ile imzaladığı sözleşmelere göre, ülkemizin deprem felaketinden etkilenen 11 ilinden Kurumları’na 2023-2024 döneminde alınan/alınacak kontenjan üstü öğrenciler nedeni ile oluşacak kapasite artışına yönelik ihtiyaçlara katkı vermek amacıyla toplam 10 öğrenci için bağış yapacaktır.

Darüşşafaka’ya her yıl 5 öğrencinin eğitim-öğretim gideri kadar 8 yıl süreyle nakdi bağış yapacaktır.

SEV Vakfına da her yıl 5 öğrencinin eğitim-öğretim gideri kadar 5 yıl süreyle nakdi bağış yapacaktır.

Kerim Vakfı kuruluş amacı doğrultusunda eğitim, kültür ve sağlık alanlarında projeler geliştirerek halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar vakfın öz kaynakları dışında, proje bazında temin edilen sponsorluklar ve yapılmakta olan bağışlar sayesinde hayata geçirilmektedir.

Kerim Vakfı, kültürümüze kaynaklık eden tarihi ve manevi değerlerimizin korunması, yaşatılması ve toplumsal ahlakın yükseltilmesi için topluma mal olacak kalıcı projeler üretmektedir. Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik olarak eğitim alanındaki girişimlerden restorasyon faaliyetlerine, uluslararası toplantılardan sağlık konulu çalışmalara kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Vakıf toplumun her kesimine hitap edebilmeyi hedeflemiş ve sonuçları itibarı ile birbirini destekleyen çalışmalar ortaya koymuştur. Vakfın en önemli özelliklerinden birisi geçmişten getirdiğimiz değerlerin ve klasik zevklerin korunması kadar bunların günümüz dil ve anlayışı ile kavranması için çaba göstermektir. Vakıf toplumun her kesimini ilgilendiren, her meslek grubunu içine alacak ve her yaşa hitap edecek özgün eğitim modelleri ve projeler üretmektedir. İnsanı en önemli değer ve kaynak olarak gören Kerim Vakfı, eğitim konusundaki faaliyetlerini bin yılı aşkın İslam geleneğinin ruhu olan tasavvuf üzerinde yoğunlaştırmış, bu alanda yapılacak olan araştırmaların artırılması ve halen el değmemiş yazma eserlerin gün yüzüne çıkarılması için başta yüksek öğretim kurumları olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin geliştirilmesi, bu alanda çalışacak araştırmacı, bilim insanı ve öğrencilerin desteklenmesini kapsayan geniş ölçekli projeler geliştirmektedir. Vakıf aynı zamanda mevcut brikimin halka doğrudan ulaşmasını sağlayacak olan tasavvuf klasiklerinin yeniden basımına, yeni telif eserlerin yayın hayatına kazandırılmasına ve dünyada bu alanda yapılmakta olan güncel çalışmaların Türkçeye tercüme edilerek yayına hazırlanmasına önemli kaynak ayırmaktadır.

Hayırseverlik tarihimizin en kurumsal yapısı olarak Vakıflar hizmet gücünü içine doğduğu toplumdan almaktadır. Kerim Vakfı çalışmalarını genişletilerek sürdürmek ve yeni projeleri en kısa zamanda hayata geçirilebilmek için kişi ve kuruluşlardan destek istemektedir.