Project Description

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun yıldönümünü ve herkesi tevhid bayrağı altında toplayan sevgisini idrak etmek gayesiyle her yıl verilmekte olan “Dost” İslâm’a Hizmet Ödülleri, ikinci bir mevlid kandilinin idrak edildiği 2015 yılının bir hususiyeti olarak, “Özel” “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri adı altında 25 Aralık’ta sahiplerine takdim edildi. “Cân-ı Candır, Hz. Ahmed, Muhammed, Mustafâ” başlığı ile düzenlenen gecede takdim edilen “Özel” “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri, Türkiye’den Doç. Dr.  İbrahim Kalın’a ve yurtdışından Rene Guénon’a verildi.

Doç. Dr. İbrahim Kalın toplumsal muhayyileyi merkeze alan yaklaşımları ile İslam’ın ele alınış şekline sunduğu kavrayıcı perspektif ve İslamofobia konusunda Türk İslam bakış açısını derinlikli olarak yansıtmış olduğu uluslararası düzeyde eserler ve akademik çalışmaları ile ödüle layık görülmüştür. Doç. Dr. İbrahim Kalın halen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevini yürütmektedir. Rene Guénon (1886-1951) (Abdülvâhid Yahyâ) bütün dinleri ele aldığı ve Batı medeniyetini her yönüyle tenkit süzgecinden geçirdiği eserleriyle, özellikle din, fikir ve sanat dünyasını derinden etkilemiştir. Guénon çağımızın en önemli Müslüman düşünürlerinden birisi olarak “Özel” “DOST” İslâm’a Hizmet Ödül” üne layık görülmüştür. Düzenlenen gecede, ödülü oğlu Abdülvâhid Yahyâ Guénon’a takdim edildi.

Yapmış oldukları çalışmalar ile İslâm’a hizmet eden Hz. Peygamber dostlarına vefâ göstermek maksadıyla 2005 yılında Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut’un öncülüğünde başlatılan “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri kapsamında bugüne kadar yurtiçinden ve yurtdışından 26 akademisyen, sanatçı ve fikir insanına “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülü takdim edilmiş bulunmaktadır.

TÜRKKAD – Türk Kadınları Kültür Derneği ve KERİM Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenmekte olan ve 12. si gerçekleştirilen ödül töreninde Dr. Ahmet Murat Özel “Hakîkat-i Muhammedî” konulu bir konuşma yapmıştır. Gece, ödüllerin takdim edilmesinin ardından Lâ Edrî Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu tarafından verilen konserle tamamlanmıştır.

Gecenin Sponsorları: Nefes Yayınevi A.Ş., Tuti Kitap, Yaratıcı Filmler.
Tarih: 25 Aralık 2015 Cuma
Yer: İstanbul Kongre Merkezi – Harbiye Salonu / İSTANBUL
Ödül Töreni: 19:00
Giriş: Ücretsizdir / Halka açıktır
Tel: 0216 359 40 91

Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

1971 yılında İstanbul’da doğan İbrahim Kalın, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, 1993-95 yılları arasında Türkiye’nin de kurucuları arasında bulunduğu Malezya Uluslararası İslam Üniversitesine bağlı ISTAC’ta, İslam felsefesi alanında yaptı. Doktorasını, George Washington Üniversitesinde Beşeri Bilimler ve Mukayeseli Felsefe alanında yapan Kalın, Molla Sadra’nın varlık görüşü ve bilgi felsefesi üzerine yazdığı teziyle 2002 yılında doktor ünvanını aldı. College of the Holy Cross, Georgetown, Bilkent ve TOBB üniversitelerinde İslam düşüncesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türkiye üzerine dersler verdi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde akademik araştırmalar yaptı.

İbrahim Kalın’ın İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.  İslam ve Batı (İstanbul: İSAM Yayınları, ilk baskı 2007; İkinci baskı 2013), adlı kitabı, 2007 Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü kazandı ve Yunanca ve Arnavutçaya tercüme edildi. Molla Sadra’da varlık ve bilgi sorununu ele alan Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (New York: Oxford University Press, 2010) adlı çalışmasının Türkçe tercümesi Klasik Yayınları tarafından Varlık ve İdrak: Molla Sadra’nın Bilgi Tasavvuru başlığıyla yayımlandı. John Esposito ile beraber edite ettiği Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century (New York: Oxford University Press, 2011), Batıda son yıllarda tekrar yükselişe geçen İslam karşıtlığını ve çoğulculuk sorununu ele almaktadır. Kitabın Türkçesi İnsan Yayınları tarafından 2015 yılında İslamofobi 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu başlığıyla yayımlandı.

Kalın, 2000’li Yıllarda Türkiye’de Dış Politika (İstanbul: Meydan Yayınları, 2012) adlı kitabın editörlüğünü yaptı. War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad (Cambridge: The Islamic Texts Society, 2013) adlı çalışmayı, M. Ghazi bin Muhammad ve M. Hashim Kamali ile birlikte edite etti. Kalın ayrıca, Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology in Islam adlı iki ciltlik ansiklopedinin de baş-editörlüğünü yaptı.

DİA İslam Ansiklopedisi,  MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studies Online gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu.

İbrahim Kalın, 2005-2009 yılları arasında SETA Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı. Bu dönemde politika yapımına yönelik araştırma, raporlama ve yayın faaliyetlerine yoğunlaştı. 2009- 2012 yılları arasında Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü görevini yürüten Kalın, 2 Ağustos 2012 tarihinde Başbakanlık dış politika konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Eylül 2014 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Kalın’a, bu görevinin yanı sıra, Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevi de tevdi edilmiştir.

Ulusal basının yanı sıra Guardian, Financial Times, Washington Post, New York Times, al-Sharq al-Awsat, al-Jazeera Network ve al-Arabiyya gibi uluslararası pek çok gazete, televizyon ve haber ajansında yazı, yorum ve mülakatları yayımlanan Kalın, haftalık olarak Daily Sabah gazetesinde yazmaktadır. Kalın, müzikle yakından ilgilenmekte ve Türk Halk Müziği icra etmektedir.

Kalın, evli ve üç kız babasıdır.

İslâm, Hint ve Çin tasavvuf doktrinlerini entellektüel seviyede ele alan ve modern dünyayı her yönüyle tenkit eden görüşleriyle tanınan Fransız mutasavvıf ve mütefekkiri Rene Guenon, 15 Kasım 1886’da Fransa’da doğdu. Soy bakımından tamamen Fransız ve Katolik bir ailenin çocuğudur.

Eğitimine felsefe okuyarak başladı. 1912’de Ezher şeyhi, Mâlikî âlimi ve Şâzeliyye tarikati şeyhi Abdurrahman İllîş el-Kebîr’in halifesi Abdülhâdî vasıtasıyla müslüman olup Şâzeliyye tarikatına intisap etti ve Abdülvâhid Yahyâ adını aldı.

Ekim 1917’de Cezayir’in Sétif şehrindeki kolejde felsefe dersleri ile Fransızca ve Latince okuttu. Ekim 1918’de Fransa’ya döndü ve doğum yeri Blois’daki Augustin-Thierry Koleji’ne felsefe öğretmeni oldu. Ertesi yıl öğretmenliği bırakıp Paris’e gitti. 1920’li yıllarda Paris Üniversitesi’nde kütüphaneci olarak çalıştı. Bu yıllarda evinde Hindû, müslüman ve hıristiyan ziyaretçileri kabul ederek sohbetlerde bulundu. Bazı dostlarının evinde müslüman, Hindû, yahudi ve hıristiyan gençlerin devam ettiği toplantılara da katıldı.

1929 yılında tasavvufî eserleri getirip bunları tercüme için etmesi Mısır’a yerleşti. 1931 kışında dostlarına Fransa’ya dönmekten vazgeçtiğini bildirdi ve Kahire’de, yeni memleketinin bütün örf ve âdetlerini benimsemiş “Şeyh Abdülvâhid Yahyâ” olarak yaşamaya başladı. 1934 Temmuzunda Şeyh Muhammed İbrâhim’in büyük kızı Fâtıma ile evlendi. Ertesi yıl arkadaşlarına mektup yazıp Paris’teki evini boşaltmalarını, kitap ve evrakı kendisine göndermelerini istedi. Kahire’ye yerleşen İngiliz müslüman Şeyh Ebûbekir, müslüman olup Rûhiye Nûreddin adını alan Lamartine’in küçük yeğeni Valantine de Saint-Point, Amerikalı müslüman Şeyh Abdülkadir’le zaman zaman sohbetlerde bulundu. 23 Kasım 1948’de Mısır tâbiiyetine geçmek için müracaat etti. Bu isteği ancak uzun teşebbüsler ve çok yüksek seviyede müdahaleler sonunda gerçekleşebildi. 1947’de bozulan sağlık durumu 1950’nin son aylarında daha da kötüleşti. 7 Ocak 1951’de vefat etti.

Abdülvâhid Yahyâ eserlerinde daha çok Hindû doktrinlerini incelemek ve terminolojisini kullanmakla beraber, yeri geldikçe bütün dinlerden bahseder. Onun mensup olduğu tarikatlar Şâzeliyye ve Ekberiyye’dir. “İslâm Tasavvufu” adlı makalesinde bütün an‘anevî doktrinler içinde şeriat ve hakikat farkının en açık bir şekilde İslâm’da ifade edildiğini, şeriatın herkes için müşterek, hakikatin ise yeterli kabiliyete sahip bir havas zümresine mahsus olduğunu belirtir. Ona göre İslâm tasavvufu herhangi bir dış tesirle doğmamıştır. Hz. Peygamber’e ulaşan bir intisap zinciri bulunmaktadır ve tamamen İslâmî’dir.

Eserlerinde mevcut ve geçmiş bütün dinlerden bahseden ve modern Batı medeniyetini her yönüyle tenkit süzgecinden geçiren Abdülvâhid Yahyâ çeşitli din, fikir ve sanat çevrelerini derinden etkilemiştir. Fikirlerini benimseyenler Études Traditionelles dergisinde toplanmış, ölümünden sonra da bu dergiyi onun görüşleri doğrultusunda devam ettirmişlerdir. Titus Burckhardt (İbrâhim İzzeddin), Michel (Mustafa) Valsan, bazı fikrî ihtilâfları olmakla beraber İsviçreli Fritjof Schuon (Şeyh Îsâ), Martin Lings (Ebûbekir Sirâceddin), ve Ananda K. Coomaraywamy, onun ana fikirleri çerçevesinde kıymetli ilmî yayınlar yapmışlardır.

Abdülvâhid Yahyâ’nın eserleri İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Almanca gibi Batı dillerine tercüme edilmiştir. Kitaplarında René Guénon adını kullanmış, sadece Arapça yazdığı makaleler Abdülvâhid Yahyâ ismiyle yayımlanmıştır. On yedi kitap, beşi Arapça olmak üzere 350 kadar makale yazmış, makaleleri konularına göre derlenerek ölümünden sonra dokuz cilt halinde basılmıştır. Doğu ve Batı, Modern Dünyanın Bunalımı, Yatay ve Dikey Boyutların Sembolizmi, İslâm Maneviyatı ve Taoculuğa Toplu Bakış, Vedanta’ya Göre İnsan ve Halleri, Hristiyan Mistik Düşüncesi, Büyük Üçlü gibi, Türkçe’de de yayınlanan birçok eseri bulunmaktadır.

Canlı Yayın Kaydı