Kerim Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar, Vakfın kaynakları kullanılarak Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Tasavvuf araştırmaları konularında eğitim almak isteyen, lisansüstü programlara kabul edilmiş veya hâlihazırda eğitimini sürdürmekte olan, araştırmalarda bulunan veya dersler veren öğrenci ve lisansüstü araştırmacılara verilen desteği kapsar.

Kerim Vakfı tarafından desteklenmekte olan Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsündeki lisansüstü programlara kabul edilmiş olan öğrencilerin, Üniversite tarafından ilan edilmiş olan program ücretinin ödenmesi şeklinde burs verilir. Burslara başvuru ve kabul şartları, her yıl Kerim Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek vakıf tarafından duyurulur.

  • Burs destekçimiz olarak sizler kendi belirlediğiniz bir miktarda her ay düzenli bağış yapabilirsiniz.
  • Yine kendi belirlediğiniz bir miktarda tek seferlik bağış yapabilirsiniz.
  • Arzu ederseniz kendi adınıza veya bir aile büyüğünüz adına bir yüksek lisans/doktora bursu oluşturabilirsiniz. Bu durumda “…………….. Yüksek Lisan Bursu” /  “…………….. Doktora Bursu” olarak bursunuz ilan edilir. Bunun ilk örneğini Cemalnur Sargut ve kardeşi Asuman Sargut Kulaksız anneleri adına “Meşkure Sargut Doktora Bursu” ihdas ederek gerçekleştirmişlerdir.

    Yüksek Lisans / Doktora Bursu Desteği Vermek İsteyen Kişinin

    İrtibat: Sena Aladağ / Şehvar Tükek - 0216 359 4091 (Kerim Vakfı)