Project Description

BASIN BÜLTENİ

Üsküdar Üniversitesi’nde Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

Davranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi çatısı altında kuruldu. “İnsanı anla, dünyayı değiştir” yaklaşımıyla yola çıkan Üsküdar Üniversitesi, insanların evrensel insani değerleri bilmeleri, bulmaları ve yaşamaları için bir ön adım olan tasavvuf eğitimi ile nitelikli insan yetiştirme hedefini bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Kurulan Enstitü, Tasavvuf alanında araştırmalar yapacak, başlatılacak lisans üstü programlarla kapılarını her branştan ilgiliye açacaktır. 

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Kerim Vakfı Kurucusu Cemalnur Sargut’un güç birliği ile üniversite ve Kerim Vakfı’nın ortak girişimi olarak Üsküdar Üniversitesi tarafından tasavvuf ve davranış bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak üzere 2014 Temmuz ayında Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün kurulumu tamamlandı.

Neden Tasavvuf Enstitüsü?

Bütün çabalarının temelinde ‘Başarılı insan, başarılı toplum; mutlu insan, mutlu toplum’ ilkesi yer alan Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’yle ‘insanı anlamak’ için yürüttüğü akademik faaliyetlere yeni bir bakış açısı ekleyecek.

Tasavvufun bütüncül ve derinlikli bakışının kullanıldığı disiplinler arası çalışmalara dayalı, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek bir bilim ve sanat ortamı oluşturmak amacıyla kurulan enstitü, bir ihtisas kurumu olarak açacağı programlarla bilimi, kendisini ve dünyayı daha iyi anlamak için uğraş edinmiş, insani ve ahlaki değerleri özümsemiş, sanata karşı duyarlı, düşünen, araştıran, yaratıcı, zamanın değerini bilen, çalışkan ve geniş hoşgörü sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Enstitüde farklı düzeylerde eğitim alacak herkesin tasavvufun ahlaki ilkelerini kendi meslek yaşamlarına günlük dilde aktarma becerisi kazanması hedefleniyor. Bu özgün girişimle tasavvufun ahlak öğretisi, din ve insan davranışları arasındaki ilişkilerin, disiplinler arası bir yaklaşımla ortaya konulması amaçlanıyor.

‘İyi insan yetiştirme’ ilkesi pekişecek

‘İyi insan olmak, iyi uzman olmaktan değersiz değildir’ ilkesi ile ahlaki değerler eğitimi de veren Üsküdar Üniversitesi, ‘İşini iyi yapmak, çok çalışmak, yenilikçi ve vizyon sahibi olmaktır’ sloganıyla geleceğe umutla bakıyor.

Üsküdar Üniversitesi, öğrencilerine disiplinler arası bir bakış açısı kazandırarak bilime keşfedici ve özgün yaklaşmayı hedef alıyor. Bu yaklaşımlarla eğitim faaliyetlerini yürüten üniversite, öğrencilerinin sadece meslek sahibi olmasını değil, karakter sahibi ve iyi insani değerlere sahip bireyler olmasını da sağlamayı amaçlıyor. Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ile bu ilkesini pekiştirecek.

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi’nin özel tematik yapılanması altında davranış bilimlerinin yöntem ve içeriği ile bütünleşerek toplumun her kesiminden alacağı destekle bu eşsiz değerlerin, bireysel ve toplumsal alanın dillerine tercüme edileceği yegâne akademik kurumsal yapı olacak.

Farklı sorun alanlarına çözüm önerileri

Enstitü aynı zamanda bu değerlerin farklı sorun alanlarında nasıl çözüm önerileri sunabileceği sorusuna cevap arayacak. Modern toplumun kalbinde yatan hastalıklara çözüm yolları bulmaktan, siyaset dilinin zenginleşmesine kadar toplumun her kesimini ilgilendiren ortak sorunlara çözüm yolları aranacak.

Her branştan ilgiliye kapılar açık 

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, insanlığın huzur ve mutluluğa ulaşmasına hizmet edecek uluslararası düzeyde bir bilim ve sanat ortamı olmayı hedefliyor. Enstitü her branştan ilgiliye bu alanlarda lisansüstü eğitim yapma imkânı sağlayacak. Lisans farkı gözetmeksizin öğrenci kabul edecek enstitüde yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılacak.

İlgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde akademik işbirlikleriyle ortak lisansüstü programlar geliştirilecek.

Uluslararası Misafir Öğretim Üyesi Araştırma Programı ve Doktora Sonrası Genç Araştırmacı Programları düzenlenerek karşılıklı bilgi ve kültür alışverişi güçlendirilecek.

Enstitü, tasavvuf alanındaki yazma eserlerin sistematik olarak gün yüzüne çıkarılmasına yönelik ulusal ve uluslararası ilgili kurumlarla işbirliği projeleri geliştirecek. Tasavvuf kültürünü tanıtmak ve üretilen bilgiyi her düzeyde yaymak amacıyla sertifikalı eğitim programları düzenleyecek.

Tasavvuf kültürünün ayrılmaz parçası olan müzik ve görsel sanatlar alanında konser, sergi ve kurslarla kültürümüze mal olmuş klasik zevklerin tanıtılması ve korunması için çalışmalarda bulunacak. Bu sanatların günümüz estetik değerleri ve bakış açısı ile yeniden yorumlanabilmesi için gerekli entellektüel zeminin oluşturulmasına çalışacak. Bu faaliyetler üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi ve Enstitü bünyesinde oluşturulacak koordinatörlükler kanalıyla gerçekleşecek.

Hayata anlam katmanın anahtarı: Tasavvuf

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Mesnevi Terapi” adlı kitabında da tasavvufun, günümüz insanının hayata anlam katma arayışlarına cevap verebileceğine dikkat çekiyor:

“Çağımızın nörotik insanı tasavvufun vaat ettiğini arıyor, farkında değil, günümüzün tedirgin insanı manevi bir rönesans arıyor farkında değil, günümüzün endişeli insanı, semavi öğretilerin vaat ettiği güvenli limanı arıyor farkında değil.”

Enstitü broşürü için tıklayınız.

http://tasavvuf.uskudar.edu.tr/Haberler

 1. http://www.uskudar.edu.tr/tr/icerik/919/amerikadan-ve-avrupadan-tasavvuf-ogrenmeye-uskudar-universitesine-gelecekler
 2. http://www.haberler.com/tasavvuf-arastirmalari-enstitusu-kuruldu-7419496-haberi/
 3. http://www.tarihhaber.net/tasavvuf-arastirmalari-enstitusu-kuruldu/
 4. http://www.memleket.com.tr/tasavvuf-arastirmalari-enstitusu-kuruldu-663679h.htm
 5. http://www.songundem.com/haber/15322682/
 6. http://www.ajans34.com/kultursanat/tasavvuf-arastirmalari-enstitusu-quot-kuruldu-h729571.html
 7. http://www.hayatimizegitim.com/genel/ilk-tasavvuf-enstitusu-uskudar-universitesinde-kuruldu-h7394e.html
 8. http://www.sabah.com.tr/egitim/2015/06/17/turkiye-tasavvuf-merkezi-oluyor
 9. http://www.gazetea24.com/tasavvuf-bu-enstitude-arastirilacak_30022009h.html?e=1000
 10. http://www.haberpusula.com/88514-haber-tasavvuf-arastirmalari-enstitusu
 11. http://www.turkiyedehaber.com/haber/6655/egitim/amerikadan-ve-avrupadan-tasavvuf-ogrenmeye-uskudar-universitesine-gelecekler.html

TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 2015 ÇALIŞMALARI