Project Description

Canlı Yayın

Lıve Broadcast

Proje Adı

İKİ DOĞUNUN KÖPRÜSÜ: TASAVVUF KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI

Projeyi Destekleyen Kuruluş

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Proje Yürütücüsü

Üsküdar Üniversitesi, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Proje Ortakları

Kyoto Üniversitesi, Asya ve Afrika Saha Araştırmaları Enstitüsü (Graduate School of Asian and African Area Studies), Kyoto, Japonya

Kerim Vakfı, İstanbul, Türkiye

Özet

Projenin amacı iki ülke araştırma kurumları arasında mevcut akademik ve araştırma kapasitelerinin bir araya getirilerek kültürel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesidir. Proje, Japonya ve Türkiye arasında tasavvuf alanı imkânlarının kuracağı köprü ile akademik ve kültürel işbirliğini geliştirecektir.

Tasavvuf, akademik açıdan doktrin, toplumsal yaşamdaki kültürel ve ahlaki boyutları ile Türkiye’nin tarihi ve kültürel yapısına yönelik kapsamlı bir ilgi alanı ortaya koymaktadır. Bu yöndeki anlayışın gelişmesi için araştırmacıların birincil kaynaklara ulaşabilmesi, okuyabilmesi, kaynakları yerinde değerlendirebilmesi gereklidir.  Türkçe yazılmış eserler Türkiye dışındaki akademik çevrelerde çok az bilinmektedir. Tasavvufun kültürel, doktrinel ve ahlaki tarafının Türk toplumu üzerinde önemli tezahürleri bulunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Kyoto Üniversitesinde ilgili konularda çalışan lisansüstü öğrencilere yönelik Tasavvuf Kültürü içerikli bir eğitim programı gerçekleştirecektir. Altı hafta sürecek olan program 180 saat teorik ders içermektedir. Programa, Kyoto Üniversitesi ve Japonya’nın ilgili konularda çalışmalarda bulunan diğer Üniversitelerinden 10 doktora öğrencisi katılacaktır. Program kapsamında Osmanlı Türkçesi ve Paleografyası dersleri verilecek, Türkiye’deki yazma eser birikimi tanıtılacak, tasavvuf düşüncesi ve İslam felsefesi konuları ve birincil kaynakları, Osmanlı dönemi Türkçe tasavvuf metinleri başta olmak üzere, incelenecektir.  Bu projeyle Tasavvuf Kültürü Eğitim Programına katılan genç araştırmacılar, tasavvuf konularını akademik, literatür merkezli bir meselenin de ötesinde, bu toplumu ve kültürünü daha yakından tanıyarak anlama imkanı elde edeceklerdir. Saha araştırmalarına konu olacak popüler kültürün içindeki tasavvufi temaların anlaşılması, kültürel ilişkiler tesis edilmesinde önemli ipuçları taşımaktadır. Yapılacak çalışmalar tasavvuf konularının, ilk planda Japon araştırmacıların akademik çalışmalarında daha fazla yer bulması yönünde katkı sunabilir. Japonya önemli bir akademik geleneğin temsilcisidir. Projenin, genç nesil araştırmacıların Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında vereceği eserlerle, uzun vadede iki ülke toplumsal bakış açıları üzerinde ve kamusal diplomasinin gelişmesinde olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Ayrıca Türkiye ve Japonya’da bulunan araştırmacıların yapacakları diğer çalışmalarda karşılıklı olarak gelecekteki kapasitelerinin ve ilgilerinin yönlenmesinde katkı sağlayabilir.

 

PROJE TAKVİMİ

İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı 
Açılış Sempozyumu
Türkiye‐Japonya Buluşması
İstanbul, Üsküdar Üniversitesi
22 Ekim 2016

Türkçe ve Japonca Tasavvuf Eserlerinin Tercüme Çalışmalarının Yapılandırılması
Çalıştay/Arama Konferansı
İstanbul, Üsküdar Üniversitesi
23 Ekim 2016

Tasavvuf Kültürü Eğitimi Programı
İstanbul, Üsküdar Üniversitesi
23 Ocak‐1 Mart, 2017
(İstanbul, Bursa ve Konya Kültürel Gezi Programı)

İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı Projesi
Kapanış Konferansı
Kyoto, Kyoto Üniversitesi
I. Uluslararası Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu
(Islamic and Sufi Studies in Academia: Rethinking Methodologies)
20-21 Mayıs 2017

Projenin Sonuçlandırılması
19 Eylül 2017

 

Proje kapsamında, kamusal diplomasiyi geliştirmek üzere, İstanbul ve Kyoto’da, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Tokyo Büyükelçiliğinin destekleriyle Japonya Kültür Günü ve Türkiye Kültür Günü etkinlikleri düzenlenmesi planlanmaktadır.

***Sempozyum Canlı yayını, Nefes Yayınevi A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Jenerik Filmi

Fotoğraf Albümü

Röportajlar